Εστίαση στον κατώτατο μισθό

Οι παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και οι κίνδυνοι της οδηγίας της ΕΕ Πολλά χρόνια πριν από την ευρωπαϊκή οδηγία για τον κατώτατο μισθό (οδηγία 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022), η Τρόικα και ο ΕΜΣ – συνεπώς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που συνεργάζονται μαζί της – έχουν ήδη …

Εστίαση στον κατώτατο μισθό Διαβάστε Περισσότερα »